‘Met sponsoring tonen we maatschappelijke betrokkenheid’

Veel ondernemers uit Sint Jansklooster dragen het corso een warm hart toe. Uit maatschappelijke verantwoordelijkheid sponsoren zij het evenement zelf. Bouwbedrijven ondersteunen daarnaast corsogroepen ook nog door materieel als kranen, verreikers en steigers en materiaal als staal, hout en elektra beschikbaar te stellen. Ook voor algemeen directeur Jacko Rook van Rook Bouw is dat een vanzelfsprekendheid. “We leveren bouwmaterialen en stellen zelfs een deel van ons bedrijfsterrein beschikbaar als bouwlocatie.” 

Als maker van woon- en werkplezier is Rook Bouw gespecialiseerd in woning-, utiliteit- en betonbouw. De ondernemer uit Sint Jansklooster sponsort al jarenlang de organisatie van het corso. Daarnaast ondersteunt zijn bedrijf drie corsogroepen met waarde die niet in geld is uit te drukken. “Corsogroepen zijn geen commerciële partijen. Zij bestaan uit leden die ledengeld betalen. Maar corsowagens van meer dan 15.000,- euro daarmee bekostigen, is niet te doen. Als plaatselijke ondernemers hebben we daar een maatschappelijke verantwoordelijkheid in.”

Continuïteit aan corso bieden

De groepen die Rook Bouw ondersteunt zijn Fun Fun, After Nero’s en PODB cq De Brekers. “Aan de eerste twee groepen stellen we een deel van ons bedrijfsterrein beschikbaar als bouwlocatie. Beide stukken grond gebruiken we nu niet, ze zijn bedoeld voor een eventuele uitbreiding. Door het terrein af te staan, hebben die groepen toekomst. Dat is belangrijk voor de continuïteit van het corso.” PODB ontvangt geld en materiaal van Rook Bouw. “Hout, staal, piepschuim; eigenlijk alles wat er maar verwerkt wordt op een corsowagen, behalve de bloemen.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

De geijkte opvatting dat bedrijven sponsoren voor naamsbekendheid, gaat voor de steun aan corsogroepen niet op. “Wij doen dit niet om werk te genereren. Het is voor ons een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Volgens Jacko is dat maatschappelijke ideaal belangrijk voor de saamhorigheid in het dorp. “Het corso houdt de gemeenschap bij elkaar. We moeten het met elkaar doen. De wereld individualiseert. Evenementen als het corso gaan die ontwikkeling tegen. Het evenement brengt het dorp samen, waardoor het in Sint Jansklooster minder ‘ieder voor zich’ is.  Wij dragen er op onze manier een steentje aan bij om dat zo te houden.”

Jong geleerd, oud gedaan

Naast het stimuleren van de saamhorigheid, is er nog een reden voor de corsosteun die Rook Bouw biedt. “Door het corso leren jongeren al vroeg een wagen te bouwen. Omgaan met verschillende materialen, samenwerken binnen een groep, zelf iets maken. Ik vind dat erg belangrijk. Tegenwoordig heb je de mobiele generatie, jeugd kijkt vooral naar schermpjes. Tijdens het bouwen van een corsowagen leren ze echt nog met hun handen te werken. In het werkende leven hebben we niet alleen iets aan mensen die goed zijn achter de computer. Bij ons bedrijf gaat het net zo vaak om iets met je handen maken. Het corso leidt op die manier ons toekomstige personeel op.”

Bewondering voor tijd en denkwerk

Persoonlijk vindt Jacko de kunst van het creëren zo geweldig aan het corso. “Dat we in staat zijn met dit dorp zulke creaties te bedenken en te realiseren, is uniek! Het is natuurlijk meer dan alleen wat staafjes aan elkaar lassen, wat krantjes erover plakken en dan nog wat bloemetjes erop prikken. Er zit zoveel tijd en denkwerk achter en toch lukt het elk jaar gewoon weer. Ja, dat vind ik mooi. In combinatie met wat ik eerder al zei over saamhorigheid, samenwerking en met de handen leren werken door de jeugd, kan ik alleen maar zeggen dat het corso heel veel positieve punten met zich meebrengt.”